PantunMinang

Kumpulan Pantun Minang Rabu 21 Novembar 2012 “Permainan Anak Nagari dan Kesenian Minang”

#PantunMinang hadir di timeline dunsanak tiok rabu malam mulai jam 9 malam.

Salamaik malam dunsanak! malam kini kito basobok baliak dalam acara #PantunMinang
Sabalun masuak tema #PantunMinang, ambo nio maingek an tentang aturan #PantunMinang, disimak:
1. wajib pakai hestek #PantunMinang
2. Pantun indak buliah manganduang unsur pornografi dan SARA
3. diharok an kapado dunsanak, bapantun jan supayo di-RT. Bueklan pantun sa kreatif mungkin. okey?

Untuak malam kini #PantunMinang nyo Pantun Lawak dengan tema “Permainan Anak Nagari dan Kesenian Minang”

 1. Anak bujang main sepeda | Si bujang jatuah tajirambab | Urang minang sedang bapesta | Saluang babunyi jo musik rabab – @rhyrin_vLoppy
 2. alah tabali salak saketek | tabali lo salak nan kalek | dek ketek sanang main2 alek2 | tamat SMA lah mintak baralek – @BangBoco
 3. ado kapa pakai pandayuang | kapa di dayuang ka merauke | apo dulu karajo buyuang | pulang mangaji main potok lele – @infoSumbar
 4. adoh kunang-kunang | mati diantak puso | mari pamudo minang | lestarikan sipak rago basamo-samo – @RestiiAniisa
 5. adoh kuciang garong | sudah makan mintak rokok | seronyo katiko main sipak tekong | tekong disipak urangnyo mandok – @RestiiAniisa
 6. pai main ka kebun stroberi | bapoto2 jo kamera nikon | taragak pulo balari-lari | sambia ba main semba lakon – @redorizq
 7. Urang koto barandai-randai | urang piaman main sipak rago | baniah cinto samo kito tuai | sakik sanang samo kito raso – @hendrisajaa
 8. Banyak urang nan ka gilo | urang gilo dek maele | Kok sanjo lah tibo | paliang sero main patok lele – @okkyprasetia
 9. Ank sikola main sikuciang | baganti kito bamain sarimbang | Kok buliah ambo manari piriang | Eloklah hati kawan jan bimbang – @rhyrin_vLoppy
 10. Tanamo si rajo baso | rajo baso mamakan lontong | Apo karajo dibulan puaso | siap shubuah main sipak tekong – @okkyprasetia
 11. ka pasa mambali jilbab | jilbab mencerminkan keislaman | di ranah minang ado duo rabab | Rabab pasisia jo Rabab Piaman – @infosumbar
 12. Ka gor pai nonton semen padang | pulang nyo pai main dingdong | walaupun kini lah gadang | tetap taragak main ginggong – @d2kvicious
 13. Amak-amak karajonyo maupek | Dek karano disuruah mambuek lapek | Taragak denai di maso ketek | waktu masih musim main tangkelek – @reyhanrerey
 14. baranang kito ka hulu | pai manangkok si ikan cupang | takana maso ketek dahulu | sudah sawah basabik kito main layang-layang – @infosumbar
 15. tukang bubua naiak aji | mambaok buah tangan jo katidiang | dahulu tiok pulang mangaji | ka tanah lapang main gasiang – @infosumbar
 16. kapalo oyong badan maretek | mato lalok hati tajago| taingek jo wakatu ketek | namuah bacakak dk main lubang tigo – @redorizq
 17. Anak gadih pai kabaso | bapacik pacik sambia bagurau | main Nan rancak dibulan puaso | main cumancik di laman surau – @imahfahmi
 18. Anak koncek ditangah jalan | mati gara2 kanai pijak | Wakatu ketek main kaja-kajaan | tajatuah, pai pulang mangadu ka amak – @nomsyifal
 19. Dulu kito bamain katapel | pelurunyo batu jo putiak jambu | kini jaman lah jaman shuffle | padusi banyak indak babaju – @hendrisajaa
 20. Main badia2 batuang | bulu iduang habih dek tapanggang | Samalam suntuak urg basaluang | nan tukang dendang lah mintak pulang – @nomsyifal
 21. Makan kolak hari jumek | kolak dibali di danguang-danguang | Pacah galak dek taingek | sarawa tabaka main badia2 batuang – @AmienDenis
 22. Dri pdang mambaok bingkuang | pulang kmpuang ka kota solok | Sadang mamanuang tagalak sorang | Taingek sangkek ketek main tapak orok – @Cadmodjo
 23. Kapasa bawah bali balau | nampak urang sadang bacakak | takana maso ketek dahulu | main kuciang2 jo congkak – @dianyulisa
 24. manangih adiak didakek pintu | dek karano kaki tapijak paku | gadang sorak dek bamain gundu | itulah mode permainan ambo dulu – @njamoeks
 25. si tupai hobi malompek | malompek ka ateh loteng | galak surang maingek waktu ketek | bacakak dek main kalereng – @SatryaDio
 26. Nan gadih calon bundo kanduang,sabana pandai inyo manggaya, Rang rantau caliak lah kampuang, Tukang rabab nyo pirin asmara – @Willygawa
 27. urang licik naik alpar | dalam oto ado tombol pencet | Anak dulu main cumancik jo gampar | Kini lah hilang dek internet – @nandagusra
 28. bujang ketek sabana palala | malala ka kaki gunuang marapi | lah abih buku sikola | buek sagitigo untuak main lopi @infosumbar
 29. jalan-jalan ka pasa Baso | jan lupo mambali saka | takana mainan lamo | main polok batu jo polok tarompa – @Rj_Mantari
 30. Anak sipasan dalam belek | mati digolek-golek batang | masih takana wakatu ketek | main tembak kajai sampai patang – @eQ_abai
 31. nan perai walau saketek | lamak rasonyo dek basukur | takana denai maso ketek | istirahat sakolah maen cak-bur – @AmienDenis
 32. Tasingguang adiak katiko bapapah | tabao pandai denai dek si bari | Oii rang kampuang kasiko caliak lah | Ado randai jo acara manari – @ganggafr
 33. Pai sikola ka kota padang | pulangnyo pai kapasa mambali itiak | takana dulu waktu denai ba indang | disinan dulu denai basuo jo adiak – @syaefulhamzah
 34. jalan-jalan ka taluak bayur | nampak baruak sadang bacinto | sanang bana ati klo libur. | sahri panuah main sepak rago – @OmDalank
 35. Balari si ajo kamba | Singgah bamain pasa loak | Mari kito bamain batu kampa | Yang kalah bajalan jo kaki tengkak – @rhyrin_vLoppy
 36. ka mudiak cari buah tangan | buah tangan dapek sabuah kaluang | rami alek di pariaman | samalam suntuak urang basaluang – @infosumbar
 37. Masak kolak dalam kuali | dimasak sampai manggalagak | Pek lah maen jolak joli | Bia galak smpai terbahak2 – @rhyrin_vLoppy
To Top