PantunMinang

Kumpulan #PantunMinang Edisi “Taluak Bayua”

Salamaik datang di program pantun pertama secara live di twitter.. inilah dia #PantunMinang

#PantunMinang hadir di timeline dunsanak tiok rabu malam mulai jam 9 malam

Salamaik malam dunsanak! malam kini kito basobok baliak dalam acara #PantunMinang
Sabalun masuak tema #PantunMinang, ambo nio maingek an tentang aturan #PantunMinang, disimak:
1. wajib pakai hestek #PantunMinang
2. Pantun indak buliah manganduang unsur pornografi dan SARA
3. diharok an kapado dunsanak, bapantun jan supayo di-RT. Bueklan pantun sa kreatif mungkin. okey?

Untuak malam kini (1 Mei 2013) #PantunMinang nyo diagiah tema “Taluak Bayua

 1. mancari ikan di taluak bayua | ikannyo abih panek nan tibo | oi uda lah lamo kito bagaua | baa dek ndak kunjuang baralek juo – @AdeebaRabiha
 2. bali kopi kawa di simabua | dibaok ka batusangka | ndak usah adiak tunggu uda di taluak bayua | tunggu sajo di kantua kua – @Udaa_David
 3. Taluak Bayua labuahan kapa | Sinan batamu si anak dagang | Cukuik umua batambah aka | Sinan taraso awak lah gadang – @yunanda86
 4. kok lah tibo si kapa feri | nyo bae balabuah di taluak bayua | kok lah panek badan diri | baok basanda sambia maunjua – @infoSumbar
 5. Taluak Bayua ikannyo jinak | baok mamapeh dari sampan | Ayam saikua musang kok banyak | raso ka lapeh dari tangan – @dawelejunior
 6. Berlayar dari jakarta | barantinyo di taluak bayua | damin lah tabik suga | dek alun ado nan pacah talua – 77Ega
 7. taluaklah bayua labuahan kapa | ulando turun yo jo sikoci | jangeklah layua gigi lah tangga | lah malu pulang yo kanagari – @nandagusra
 8. dayuang sauah di taluak bayua | pahamparan di tanah padang | bia lah kini badan lah layua | caliak adiak hati lah tagadang – @costan_rider
 9. si wulan di tapi tabek | si ridwan di taluak bayua | Awal bulan makan jo babek | akhir bulan jo kuah sayua – @unidyaa
 10. Main layang-layang anak ketek mada | Ditaluak bayua layangnyo tampiak | Tabayang paneknyo kayuah sapeda | Pas danga hargo bensin ka naiak – @astrocio
 11. taluak bayua aianyo biru | banyak urang manjua buah | manga lo adiak cemburu | awak kan alun jadian lai do mah – @e_gie23
 12. Lah den cubo pai balayiah | tibo ditangah pandayuang patah | Di taluak bayuah cinto diukiah | di tanah jawo cinto den musnah – @hendrisajaa
 13. Dari taluak bayua sampai pasaman | banyaklah urang mambaok itiak | kok rupo nan manjadi ukuran | uda ndak layak memiliki adiak – @at_agung
 14. Lah tibo kapa di taluak bayua | di sinan tampek kapa basanda | ibo hati rasonyo hancua | ruponyo adiak batagak tenda – @hendrisajaa
 15. Taluak bayua jo bangkahuni | di sinan kapa ka manapi | kok adiak mancari belahan hati | uda siap mancalonkan diri – @77Ega
 16. balaya ka taluak bayua | tibo di sinan kapa e karam | usah uda janjian kasua | masa depan seh mantuak ka karam – @AdeebaRabiha
 17. Di taluak bayua mancari baluik | di sawah mancari mancik | Ba a denai ndak takajuik | mancaliak itiak main cimancik – @unidyaa
 18. ka pasisia lalu ka taluak bayua | Pai nyo jo oplet padang | ondeh uda baa hati ndak kan layua | Sadang uda jo paota gadang – @reyaalvionitha
 19. Taluak bayuah aiah nyo pasang | banyak kapa puta haluan | Jikok adiak ndak banyak pantang | tarimo lah cinto nan den barikan – @hendrisajaa
 20. Pai malala ka sungai pua | Tagak sabanta di batang aia | Taragak denai ka taluak bayua | Mancaliak kapa dimalam hari – rhyrin_vLoopy
 21. Gulai paku gulai cubadak | di jua urang di taluak bayua | urang laku awak indak | mungkin dek nasib kurang mujua – @at_agung
 22. kok lah tibo si kapa feri | nyo bae balabuah di taluak bayua | ijan pangia gladis UNI | karano gladis urang JAWA – @asligladis
 23. Labuhan kapa di taluak bayua | di sinan urang mamuek barang | baa bungo indak kalayua | kumbang bana na jarang datang – d4nk89
 24. Taluak Bayua ado di Padang | Sinan bapisah ka tanah Jawo | Buruak baiak ka denai hadang | Sinan paguno doa rang tuo – @yunanda86
 25. Mari kito bakacimpuang | Taluak Bayua aia nyo janiah | paruik litak nasi disantuang | randang ambo piliah – @baduiX_
 26. Taluak Nibuang yo Taluak Bayua | Tampek manapi kapa nelayan | Tabik manuang awak di kantua | Dapek gaji lewat di tangan – @rhyrin_vLoopy
 27. bapisah kito di Taluak Bayua | batamu kito di kuranji | usahlah uda pasang muko layua | bia adiak hibur jo lagu boy sandi – @theyua61
 28. Ka Taluak Bayua mamanciang ikan | ikan dapek hari lah patang | saluak ancua dibantiang Sutan | mantan tibo minta utang – @uda_adam
 29. pai bacinto ka taluak bayua | tibo di sinan tangah hari| sabana layua hati uda kini | baru bacinto adiak alah mintak ferari – @remaja_minang
 30. pai jalan ka lubuak minturun | lanjut taruih ka taluak bayua | lai nak bapantun | tapi hati sadang layua – @eL_malayudi
 31. ka taluak bayua naiak padati | singgah dulu mambali arloji | ba’a uda ndak ka kanai ati | adiak kamek santiang pulo mangaji – @AdrianFumi
 32. sasikek duo sikek | taluak bayua di tapi jalan | kok jadi uda barangkek | iko foto ka ganti badan – @TaufiqIhsan
 33. taluak bayua labuhan kapa | balando turun jo sikoci | jangek karuik pangkek lah tangga | urang kampuang ndak manyapo lai – @dhieepermana
 34. Rokok den bali diateh kareta | di taluak bayua rokok den salai | Biapun adiak yo gadang ota | hati den luluah ka baa jo lai – @hendrisajaa
 35. Brangkek kapa dari taluak bayua | balabuahnyo di bangkahuni | walaupun uda tukang sayua | kok masalah hati buliah diuji – @77Ega
 36. Pai manciang ka taluak bayua | sambia mambaok kolak | untuang banasib mujua | cinto uda ndak ado adiak tolak – @tyass_wb
 37. pulang karajo masak sayua | dimakan jo nasi angek | takana maso di taluak bayua, uda mancium nenek-nenek – @lengga_pradipta
 38. Bia mato lah rabun | taluak bayua tabayang juo | Tolong diretweet pantun dabun | buliah kawan-kawan bisa mambaco – @shabun_ballock
 39. balabuah kapa di taluak bayua | urang padang mamuek garam | baa bungo nak kalayua | uda bana ndak manyiram – @irmandha_bakty
 40. Jauah bajalan ka taluak bayua | Arok mamanciang di tapi lauik | Ulah makan jo samba talua | Mambana kawan mambaunkan kantuik – @hzvengeance
 41. Hari minggu ka taluak bayua | Sambia olahraga jo sepeda | Baa badan ndak ka layua | Mancaliak kawan lah abih wisuda – @yandadwipa
 42. Karatau disangko madang | Taluak Bayua banyak urang | Marantau disangko sanang | sakik jo sanang tangguang surang – @DioFajri
 43. taluak bayua pai mamanciang | panciang dibaok dari tiku | laku adiak yo sabana santiang | baru bakenalan lah minta ka pangulu – @ryogindo
 44. mancaliak kapa ka barangkek | barangkek d taluak bayua nyo | gaya uda ngajak baralek | karajo uda mancilok talua nyo – @ie_moet91
 45. Si Udin pai ka Taluak Bayua | nyo pai jo si Parmin | Kantuik sia lah yang baun Talua | kironyo kantuik si mimin – @Adityaprsnta
 46. Taluak bayua lingkuang bukik | nampak nan lareh kota padang | di rantau pitih lah sarik | ka pulang nagari langang – @ShaqJuventini
 47. Ka taluak bayua manjapuik kayu | tibo di situ lah badai pulo | baru kasanang dek bulan baru | tukang kredit lah tibo pulo – @robbyyuliandrix
 48. Taluak bayua lah lamo tadanga | sajak partamo balando tibo | Baju lusuah jaiknyo tangga | apo ka dayo indak bapunyo – @hendrisajaa
 49. Hari raba’a pukua satu | di taluak bayua ado padati | tapaso uda mambaok panghulu | sebab uda lah jatuah hati – RianceJ
 50. Taluak bayua mambali baju | baju dibali karanjang panuah | ba’a kampuang ka maju | rang awak ko banyak mangaluah – @febrianrolly
 51. Dibuek sauntai janji | Taluak bayua jadi saksinyo | Bapantun uda ndak ahli | Kalo ijab qabul jan ditanyo – @Bukan_Ariell
 52. ka taluak bayua mancari buluah | buluah dapek nan di suduik | oi adiak jan mangaluah | tetap samangaik jalani iduik – @hr_pinturicchio
 53. dari taluak bayua ka lubuak minturun | bensin abih dibae bajalan | kalau adiak ndak pandai bapantun | kamarilah bia uda ajaan – @AdrianFumi
 54. Ka pasa mambali kain | jan lupo mambali sayua| caliak adiak jo urg lain | uda maambua k taluak bayua – @ShaqJuventini
 55. Jon silet nio ka taluak bayua | Ujang jarum nio ka kinali | Kalau nasi ko lah jadi bubua | Ndak ado guno lai tuk disesali – @astrocio
 56. ka taluak bayua pai jo onda | alun talakik mambawok oto | bia ndak ancua hati jo uda | nan pantiang restu rangtuo – @lisafringka
 57. Riak ombak taluak bayua | sampan mahampeh ka tapian | oi adiak jan mambudua | uda disampiang mangawanan – @Nsafriadi
 58. ka painan mambali karupuak | singgah sabanta di taluak bayua | mancaliak tugas nan alah manumpuak | mambuek utak tagang-tagang kandua – @ie_moet91
 59. di taluak bayua rami dek kapa | kapa mambaok kain katun | lah lamo indak bersua | kini kito bamain pantun – @abk_87
 60. tajilapak tajilantang | taluak bayua jadi saksinyo | adiak cangok mkn jo rantang | nasi abih ndak ado sisonyo – @hr_pinturicchio
 61. Ditaluak bayua ka manyubarang | sadang manunggu kapa katibo | di lahia denai di tangan urang| di hati uda nan bakuaso – Atta_FM
 62. Ka Taluak Bayua jam sapuluah | tibonyo lah jam sabaleh | Dima hati denai indak ka layua | cinto denai indak di baleh – @EriEndribel
 63. Alam sajuak taluak bayua | Tanah elok ranah minang | Tampang rancak rasaki mujua | Antah jo apo adiek ka uda pinang – @aansubrata
 64. ka painan mambali cimangko | cimangko dibuang di taluak bayua | nan traso siap makan ko | urek paruik tagang urek mato kandua – @ie_moet91
 65. Ciek duo makan pinukuik | dijua urang di taluak bayua | jikok adiak lai indak panakuik | baduo kito arungi lauik cinto – @ryogindo
 66. Di taluak bayua manjua bakwan | ado pulo nan manjua kacang | Iko tando awak bakawan| Mintak ambo rokok sabatang – @ShaqJuventini
 67. daun kalikih pambuek sayua | sayua disaik jo tajam sakin | ingek carito di taluak bayua | pai mancilok lauak asin – @costan_rider
 68. Balabuah kapa di taluak bayua | balari kawan nanlah mananti | harato jan dijadian tolak ukua | karano nan elok budi lapang rasaki – @77Ega
 69. sore sore pai ka padang | sudah tu ka taluak bayua | baa mato adiak tabulalang | kironyo tulang ikan adiak lulua – @rahmat_julianto
 70. jalan jalan ka taluak bayua | singgah di gauang mambali ikan | badan ko lah taraso layua | mancaliak adiak disemba kawan – @gustiawan22
 71. tacito Ba Oto rancak | untuak palagak di taluak bayua | uda tu bajakun baurek banyak | katiko mangecek tangan nyo layua – @udaSago
 72. jauah-jauah bajalan kaki | ka taluak bayua cari kapitiang | kok untuang banyak razaki | ingin nyo kito langsuang basandiang – AnggaOrlando3
 73. Taluak bayua saba mananti | pantai padang pantai kami | baraja marokok tolong baranti | candu marokok tolong dibali – @ShaqJuventini
 74. ka padang pai jalan-jalan | ka taluak bayua indak lah lupo | ndak tatahan raso di badan | katiko putuih kito ndak basuo – @candcandTJ
 75. ka taluak bayua bali cubadak | cubadak dibaok ka bukiktinggi | adiak jan banyak kandak | ndak tau uda sadang sakik gigi – @AdrianFumi
 76. aie cama ka taluak bayua | taruih ka ujuang ka pantai carlos | cinto uda ka adiak indak ta ukua | walau di tuka aleh meja jo terios – @ryogindo
 77. Pai bajalan abu jo karim | Ka taluak bayua mambali ikan asin | Alah tigo nan ambo kirim | Indak juo di RT dek damin – @ikhwanicka

loading...
Komentar

Trending

To Top
Loading...